Att handla med sociala företag ger mervärden!

En studie som Sweco gjort på uppdrag av Tillväxtverket visar detta: när konventionella företag gör affärer med arbetsinteragerande sociala företag (ASF) är det många som blir vinnare – mervärden skapas som ger mersmak!