Medverkar i följande produktioner:

Foton på Petter Kristiansson: