Medverkar i följande produktioner:

Foton på Lena Söderberg: