Medverkar i följande produktioner:

Foton på Johan Sandlund: