Medverkar i följande produktioner:

Foton på Ida Lilja: