Medverkar i följande produktioner:

Foton på Henrik Sjöman: