Medverkar i följande produktioner:

Foton på Gunnar Hjorth: