Medverkar i följande produktioner:

Foton på Giovanni Falcone: