Medverkar i följande produktioner:

Foton på Bella Vehkamäki: