Karlskoga Folkhögskola den 6 maj 15-18.00. 

 

Program

Information om Projekt (H)järnkoll. Monica Winnberg Buhr.

Föreläsning om relationer i familjen. Vägen tillbaka via skola, BUP och särskilt boende. Mor-dotterrelationer och livet när dottern har Aspergers syndrom.

Attitydambassadörerna Angelika Larsson och Anette Andersson delar med sig av sina erfarenheter.

”Kvalitet i vården”, Robert Mörk, landstingsledamot

”Psykisk ohälsa-vad är på gång?”, Nils Varg, enhetschef Karlskoga Kommun

”Insatser vid psykisk ohälsa” Ingmar Ångman, socialchef Degerfors Kommun

Frågestund och avslutning.

Regionförbundet i Örebro i samarbete med (H)järnkoll, Psykiatrin Örebro Läns Landsting och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)