Våra tre åkbara ytor i Karlskoga kan ni se här under i bildgalleriet.

Ekeby DIY – Är vår utomhusyta där vi bygger själva i betong. Ytan finns mittemot Bodaborg på Ekeby.

Rampaborg – Vår inomhushall sedan 2006. Här har vi oftast öppet under vinterhalvåret. Håll utkik på nyhets-sidan på hemsidan, eller på facebook-gruppen. Inomhushallen ligger bakom OK/Q8 på Ekeby. Ingången är vid lastkajen.

Oasen – Är Föreningen och Karlskoga kommuns gemensamma arbete. Parken ligger nere vid brandstationen vid Boforsudden.