Torsdagen den 8:e November kl.18.45 har kommunen kallat oss till en föreningsträff, på plats får vi träffa några av kommunens politiker och företrädare från Kultur- och föreningsförvaltningen i Karlskoga kommun. Några av föreningens representanter kommer att närvara och vi skulle gärna se att några av våra yngre medlemmar kunde följa med oss. Om ni skulle vilja närvara kan ni skicka ett mail till Nicklas eller Rickard för att anmäla intresse.

Yrrving@gmail.com
Rilloepo@gmail.com

/Styrelsen