Vad är kön, egentligen? Vad är sexuell läggning, egentligen? Hur hör kön och sexuell läggning ihop enligt samhällets normsystem trots att de egentligen är helt skilda?

Under studiecirkeln belyses olika identiteter som faller under begreppet HBTQI. Vi undersöker hur normer generellt, och hetero-och cis-normer i synnerhet, hör ihop med diskriminering av HBTQl-personer.

Vi undersöker också hur språk och ordval formar vår världsbild och bidrar till, samt hindrar att, alla människor blir inkluderade i samhället.

Cirkelledare är Stina Odlingson,
utbildningsansvarig på Örebro Rättighetscenter. Hon har varit aktiv i arbetet för de mänskliga rättigheterna i över 10 år och i sin aktivism haft extra fokus på HBTQ-rättigheter. Hon har dessutom skrivit sin kandidatuppsats i retorik kring de kluster av ordval som svenska vs. ryska medier använder för att framställa hbt-samhället.

Anmälan görs endast via denna länk: https://www.abf.se/arrangemang/orebro-lan

Frågor kring studiecirkeln skickas till stina.odlingson@rattighetscenter.se