ABF Örebro Län i samarbete med Örebro rättighetscenter bjuder in till en kunskapshöjande och interaktiv studiecirkel kring temat HBTQI i Karlskoga under 4 tillfällen i september. datum för träffar är: 17/9, 24/9, 1/10 och 8/10.

Vad är kön, egentligen?

Vad är sexuell läggning egentligen?

Hur hör kön och sexuell läggning ihop enligt samhällets normsystem trots att de egentligen är helt skilda?

Innehåll: Identitet, normer generellt, hetero- och cis-normer, diskriminering av HBTQI personer. Vi undersöker hur språk och ordval formar vår världsbild och bidrar till, samt hindrar att, alla människor blir inkluderade i samhället.

Cirkelledare: Stina Odlingson, utbildningsansvarig på Örebro Rättighetscenter. Hon har varit aktiv i arbetet för de mänskliga rättigheterna i över 10 år och i sin aktivism haft extra fokus på HBTQ-rättigheter. Hon har skrivit en kandidatuppsats i retorik kring de kluster av ordval som svenska vs. ryska medier använder för att framställa HBT-samhället.

Du anmäler dig här: https://www.abf.se/arrangemang/orebro-lan/orebro/samhalle-politik-fackligt2/hbtqi—samhallsnormer-diskriminering-och-sprak/anmalan/