Fotografier till Almanackan 2022

Nu är det hög tid att skicka in ditt idrag till vår almanacka för 2022.
Vi vill ha bilder med djur och natur.
Gå igenom dina bilder och kolla om du har något som passar. Vi vill ha bilder från alla årstider, inte bara sommarbilder. Det behös en bild som speglar varje månad.
Formatet skall vara liggande (landscape). Du kan maila dem till mig på adressen toto.hedfeldt@telia.com.
Vi behöver dina bilder senast den 8 oktober.

Yoga

Yogan startar igen den 20 september.
Vi träffas måndagar i Kedjeåsgården klockan 18.30 för ett 50 minuterspass.
Vi gör ett uppehåll över jul och fortsätter sedan fram till i april.
Som tidigare är det Daniel som är vår instuktör och det kostar 50 kronor per tillfälle.

VÄLKOMMEN!.

Rapport från Nolsokna byalags arbetsgrupp ”Vindkraftspark i Kedjeåsen”

Efter den senaste rapporten den 6/7 har arbetsgruppen haft fortsatt kontakt med kommunpolitiker i Karlskoga och Storfors. Även Länsstyrelserna har kontaktats i olika ärenden.
Vi har också haft möten med Storforsgruppen, som vi numera samordnar insatserna med.

Nu närmast skall arbetsgruppen lämna Nolsokna byalags synpunkter på samrådsunderlaget. Byalaget har gjort en gedigen synpunktslista som går till Eolus inom någon dag, senast 31/8.

Är du intresserad kan du ladda ner Eolus samrådsunderlag på länken:

Om du vill skicka dina egna synpunkter skall du skicka dessa till adressen:

Skicka också kopia till

Viktiga åsikter att tänka på är:

  • Värdet på fastigheter i närområdet riskerar att sjunka kraftigt!
  • Buller från verken, framförallt infraljud med hälsorisker för både
    människor och djur!
  • Vindkraftverkens rotorblad fäller ut mikroplaster (bl.a. bisfenol A)
    som kontaminerar markerna och grundvattnet!
  • Efter avveckling blir de mycket stora betongfundamenten kvar i markerna, vilket ger restprodukter i marken!

Närmast i tiden kommer vi att träffa och informera ytterligare politiker inför ev. beslut i kommunstyrelserna i Karlskoga och Storfors.

Mer information finns i Facebook på gruppen ”Vindkraftspark i Kedjeåsen”

Hälsningar Sören Frisk
Nolsokna byalag
Kedjeåsen

Nu är fibern innom synhåll

Till dig som inte har optisk fiber i Nolsokna med omnejd

Du har väl fått ett brev från Calltech om erbjudande av optisk fiber? Om du är intresserad är det viktigt att du svarar.

Läs följande inlägg från Olle Söderberg!

Nu är fibern inom synhåll.

Under våren har en arbetsgrupp bestående Nina Pont, Siw Philipsson, Magnus Gustavsson och Olle Söderberg uppdaterat information om permanentboende, sommarboende och företag som ännu inte erbjudits fiberanslutning från Nolsokna i norr till Källmo i söder. Totalt har vi landat på över 120 fastigheter.

Vi i arbetsgruppen har haft täta kontakter med Calltech Sverige AB som har sökt och beviljats medel av Länsstyrelsen i Örebro Län för installation av fiber i vårt område. Vår erfarenhet av dessa kontakter med Calltech är att de verkligen arbetar på och driver det här projektet. Redan imorgon, torsdag 1 juli, kommer två projektledare till vårt område för att på plats gå igenom befintligt underlag. Calltech Sverige AB arbetar självständigt men i samarbete med Telia och har därmed access till den befintliga infrastrukturen installerad och färdigställd 2015.

Vi i arbetsgruppen har största förtroende för Calltech och hoppas på en stor uppslutning till det här projektet. I den mån det finns frågor så kommer vi försöka svara på dessa. Calltech kommer kontinuerligt att hålla oss uppdaterade om beställningsläget. Calltech’s förhoppning är att redan i slutet av sommaren kunna genomföra projekteringen och komma igång med grävningen innan årets slut. Allt beror på om/när vi uppnår gränsen på 50 anslutna.

Den rådande pandemin har satt fokus på vikten av att vara uppkopplad digitalt. Det här är sannolikt den sista chansen inom överskådlig tid att få med alla hushåll i området. En fiberanslutning innebär att alla som, efter att koppartrådens plockats ned, fått försämrad eller obefintlig nåbarhet med mobil telefoni och bredband kommer kunna anslutas på ett säkert och tillförlitligt sätt. Det innebär trygghet för boende och i förlängningen en reell möjlighet att kunna bo kvar för äldre, möjlighet för familjer att arbeta och studera hemifrån osv. Fastighetsvärdet stiger långt mer än kostnaden.

Kort sagt: Vi uppmanar alla att så snart möjligt skicka in ett ifyllt beställningsformulär till Calltech Sverige AB.

Sammanställt av Olle Söderberg, 070 622 8086, olle@teaternolby.se

Båt i Trettjärn

Vi behöver en ny båt i Trettjärn, en aluminiumbåt. Har du någon du vill bli av med eller känner du till någon som har för överkomlig kostnad (eller till skänks) kan du kontakta Anders Hultman (073-668 3180).

Den gamla båten ligger i sjön men är flyttad till norra änden av sjön, intill Ängvägen. Den gamla platsen i södra änden var för stenig och båten tog skada.

Kedjeåsens vindkraftspark

Företaget EOLUS VIND AB håller för närvsrsnde på att projektera en vindkraftspark i Kedjeåsen. Området ligger på Kroktjärnsåsen mellan Immen och Immenvägen i öster och St. Grytingen och Trettjärn i väster ner till strax norr om Runsås, se karta nedan. Företaget projekterar 17 vindkraftsverk med en höjd av 250 meter.

Den information som finns tillgänglig går att läsa i den bifogade rapporten ”Kedjeåsens vindkraftspark – Samrådsunderlag” daterad den 2021-05-31.

Rapporten är ganska omfattande och den webbansvarige har gjort ett sammandrag av rapporten benämnt ”Kedjeåsens vindkraftspark” som också bifogas.


Kartan visar projektområdets yttergräns, samt vindkraftsområdet där vinkraftverk kan komma att placeras. Avgränsningen i mitten är Naturreservatet Övartjärn, som inte ingår i projektområdet.

 

 

 

Verksamheten 2021

På grund av pandemin kan vi inte planera någon verksamhet i detalj. I versamhetsplanen (som du hittar här) presenteras de aktiviteter som kan bli aktuella men utan datum. Beslut om genomförande meddelkas på hemsidan och facebook.

Styrelsen

Coronabidrag

Coronabidrag! Året som präglats av pandemin har medfört stora problem som gjort att nästan alla planerade aktiviteter ställts in. Mycket synd, då vi alla saknar dessa sociala och positiva möten.
För Nolsokna byalag har det tyvärr även gett ekonomiska avbräck! Därför bönar vi nu efter en ”extra slant” för att fortsatt kunna bedriva normal verksamhet nästa år. Föreningsgården har dessutom fortsatt behov av en del renoveringar (se budget).
Hoppas att du vill bidra med något lite till våra verksamheter i norra delen av Karlskoga.

Vårt bankgirokonto är 460-1647 och swish 123 344 5707

Tack på förhand!

Vår webbadress

Som ni kanske märkt går det inte att nå vår hemsida på adressen nolsokna.se. För tillfället har vi inte tillgång till den adressen.
För att nå hemsidan skall du istället logga in på adressen  https://www.mockelnforeningarna.se/nolsoknabyalag/

Vi jobbar med att åter kunna använda den gamla adressen men tills vi lyckats med detta måste ni använda adressen ovan.
Den går ju att lägga in i er dator/mobil som en genväg och då behöver ni inte fundera.