I sommar har vi öppet för besök i väntsalen vid Bofors Station.

Söndagar kl 11.00 till 17.00 från 12 juni till 14 augusti.

Välkomna