Loppis vid Bofors station

  • Datum/Tid:

    25 augusti 2018 10:00

  • Plats:

    Bofors station

Lördagen den 25:e augusti hålls en loppis vid bofors station. Deltagare betalar 50 kr/plats, besökare betalar bara för det de köper 🙂

Intresserade säljare anmäler sig till Anders Nygren, 070-5688815

 

Välkomna!