Naturreservat i vår närhet

Måndag 24 februari kl 19.00
KNF-lokalen Vadaregatan 3
 
Naturreservat i vår närhet
Start för studiecirkel kring naturreservat i vår närhet.
I karlskogatrakten finns ett stort antal naturreservat av olika slag, vissa är kända, andra tämligen obekanta och obesökta. I studiecirkelform ska vi lära oss mer om vad naturreservat innebär och även under året besöka en rad reservat av skilda typer.
Datum för träffar och exkursioner bestäms fortlöpande gemensamt i gruppen.
Anmälan i förväg till Harald.
 
Ansvariga Harald Riddersand 0724 67 02 14 och Terese Riddersand 0724 67 01 08

Kretsårsstämma

Torsdag 12 mars kl 18.00
KNF-lokalen Vadaregatan 3.
 
Kretsårsstämma
Stadgeenliga stämmoförhandlingar. Årsberättelse och annan information inför stämman kommer att publiceras i Bladet 1/2020 samt finnas tillgängligt i lokalen i samband med stämman.
Det blir traditionsenligt också en bildvisning av Uno, samt umgänge runt fikaborden som avslutning.
 
Ansvarig: Barbro Nordenhäll 0706 75 14 34

Ugglekväll

Fredag 3 april kl 19.00
KNF-lokalen Vadaregatan 3
 
Ugglekväll
Att lyssna, och titta, efter ugglor i vårkvällen är en av de äldsta traditionerna i KNF:s verksamhet. Formerna har varit något olika genom åren, men ugglespanandet består. Vi vet naturligtvis inte när ugglorna tänker ge sig till känna, men genom åren har vi lärt oss var det finns ugglor, om de finns, eller rättare sagt hörs.
 
Vi samlas i lokalen och lägger upp planerna utifrån vilka observationer som gjorts innan och vi lyssnar igenom inspelningar för att programmera oss på hur de aktuella ugglearterna kan låta. Sedan samåker vi ut i naturen för att spana och lyssna i det att vårkvällen går mot natt.
 
Ansvarig Jan Öijen 0703 74 8582

Långvandring i Kilsbergen

Söndag 19 april kl 09.00
Samling Sjöviksplan
 
Vårlig långvandring
En något längre vandring i södra Kilsbergen har också blivit tradition i blåsippornas och/eller vitsippornas tid. De gamla stigarna som korsar gränsen mellan Värmland och Närke, skapade under den tid då inga bilar fanns, är vårt vägnät. Det är fina stigar och skogsvägar att vandra. Räkna med cirka femton kilometers vandring och packa för ett par fikapauser. Räkna också med att det tar tid, för det finns mycket att se efter vägen.
 
Ansvarig Jan Öijen 0703 74 8582

Vårupptakt på Sågholmen (Fjärils- & Humleträdgården)

Lördag 25 april kl 09.00
Fjärils- och humleträdgården
 
Hej alla Sågholmenvänner!
Nu ses vi igen!
Som tur är, under dessa tider, är det rekommendabelt att vistas utomhus.
Men vi tänker på att hålla avstånd till varann så vi inte riskerar nåt.
Medtag fika och redskap om ni har. Trädgårdssax/sekatör, stor eller liten spade, räfsa, småkrattor…vad ni har.
Det blir nog sol på lördag och vi har chans att se både humledrottningar och fjärilar. Citronfjärilarna är väldigt förtjusta i lungörten som blommar för fullt på holmen nu.  Och glöm inte titta upp o lyssna efter humlesurr när ni passerar blommande sälgar, humledrottningarnas allra viktigaste nektar och pollenkälla nu på våren. Och lungörten i våra trädgårdar…
Hoppas vi ses!
Välkomna önskar Ingrid o Lars🔆🐝
Ansvariga Ingrid Norudde 0703 25 78 22 och Lars Fridlund 0706 55 64 51

Våröppning av Svinsjöstugan

Söndag 26 april 10.00
Svinsjöstugan
 
Samling Sjöviksplan kl 09.30 eller Svinsjöstugan kl 10.
Vår förenings stuga vid Stora Svinsjön har åter blivit mer använd under året som gått och vi ser åter framtiden an med tillförsikt. Skogsvandrare från andra håll i landet har kontaktat oss och övernattat där. En grupp som ville förkovra sig i vildmarksliv hade vår stuga som bas. Förutom att den som alltid är målet för den traditionella vandringen längs Tio sjöars led.
Det finns en del att se till både vad gäller på stugan, vedboden och området runt omkring. Ta gärna med några verktyg som känns bekväma, delta och träffas över en trevlig fika i en fin miljö.
 
Ansvariga Stefan Steinvall och Anna-Karin Strogd 0706 92 36 18
 
 
 
Överlevnadsteknik
I samband med vårjobbet på och runt vår stuga så kommer Slawomir Trzcinski att visa en del bra-att-kunna-saker för de som rör sig i skogen och kanske någon gång tänkt tanken: Tänk om man skulle tvingas slå oplanerat läger för natten… Föranmäl ditt intresse för det till Slawomir.
 
Ansvarig Slawomir Trzcinski 0737 77 50 24.

INSTÄLLT! Kilsta industriområde

Torsdag 7 maj kl 18.00
Kilsta
Studiebesök 1:
Kilstas bakgård och Karlskogas dricksvatten
Det är ett stort område med ett mycket varierat innehåll som döljer sig bakom Kilstas industriområde. Ett speciellt landskap med resterna av…ja vadå? Det vill vi veta mer om. Vi tittar på hur naturen börjar växa över det som varit – och är där under. Kilstabäcken rinner alldeles intill. Hur påverkar det vattenkvalitén i Karlskoga? Det vill vi få veta mer om och har bjudit in miljökontoret att ge oss information vid vårt besök.
 
Ansvarig: Hans Jansson 0702 45 50 48
Studiebesök 2:
Möckelnföreningarna i Föreningarnas hus.
Intill Kilstas bakgård bor Möckelnföreningarna, i ett eget hus. KNF är en av mer än hundra föreningar i Möckelnföreningarna, som är en föreningarnas förening. Ambitionen är att finna saker där samarbete underlättar för oss alla och att föra en gemensam kommunikation med kommunen. Bland annat. Här får vi tillfälle att lära oss mer om det och samtidigt se det hus som Möckelnföreningarna förfogar över.
 
Ansvarig: Göran Edel 0730 53 79 84
 
Samling kl 18 vid korsningen Flygfältsvägen Västerleden (Den traditionella huvudvägen in till Kilsta industriområde.)

Vi firar Sågholmen 10 år på Biologiska mångfaldens dag.

Fredag 22 maj kl 15-19
Fjärils- och humleträdgården
 
Vi firar 10-års jubileum för Sågholmen
på Den biologiska mångfaldens dag.
 
Nu är det  tio år sedan Ingrid Norudde fick med oss övriga i Naturskyddsföreningen på sin idé och vi började anlägga Fjärils- och humleträdgården på Sågholmen. Och kanske är det här året då vi åter får en bro till herrgårdsparken på andra sidan älven och människor kan ströva fritt i det fascinerande området igen. Det och Den biologiska mångfaldens dag, ska vi högtidlighålla med att samlas i fjärils- och humleträdgården och samtidigt guida runt i området.
I anslutning till trädgården har vi skyltat upp en mycket besöksvärd promenadslinga genom det intilliggande Hägnanområdet.
Kom och ta en bingobricka i handen och gå promenadslingan.
 
Sågholmen kl 15-19
 
Ansvariga: Ingrid Norudde 0703 25 78 22 och Hans Jansson 0702 45 50 48

Natursnokarna håvar i Dussmossetjärn

Söndag den 31 maj Klockan 10.
Samling på parkeringen vid Sandviksbadet.(Tower Beach)
Vi snokar omkring och utforskar naturen i Dussmossetjärn.
 
Ansvariga:
Dag Berge 0706-18 38 73 och
Eleonore Åkerlund 0721-64 22 15