KOM TILL TORGET I KARLSKOGA
FREDAG DEN 9 SEP KL 15

Vi lyssnar in vad de politiska partierna vill göra för att minska klimatförsämringen.