Fredag 22 maj kl 15-19
Fjärils- och humleträdgården
 
Vi firar 10-års jubileum för Sågholmen
på Den biologiska mångfaldens dag.
 
Nu är det  tio år sedan Ingrid Norudde fick med oss övriga i Naturskyddsföreningen på sin idé och vi började anlägga Fjärils- och humleträdgården på Sågholmen. Och kanske är det här året då vi åter får en bro till herrgårdsparken på andra sidan älven och människor kan ströva fritt i det fascinerande området igen. Det och Den biologiska mångfaldens dag, ska vi högtidlighålla med att samlas i fjärils- och humleträdgården och samtidigt guida runt i området.
I anslutning till trädgården har vi skyltat upp en mycket besöksvärd promenadslinga genom det intilliggande Hägnanområdet.
Kom och ta en bingobricka i handen och gå promenadslingan.
 
Sågholmen kl 15-19
 
Ansvariga: Ingrid Norudde 0703 25 78 22 och Hans Jansson 0702 45 50 48