Fredag 22 maj kl 15-19
Fjärils- och humleträdgården
 
Vi firar 10-års jubileum för Sågholmen
på Den biologiska mångfaldens dag.
 
Året som kommer är det faktiskt tio år sedan Ingrid Norudde i spetsen för KNF-aktivister och med stöd från Naturskyddsföreningen började anlägga Fjärils- och humleträdgården på Sågholmen. Och kanske är det här året då vi åter får en bro till herrgårdsparken på andra sidan älven och människor kan ströva fritt i det fascinerande området igen. Det, och Den biologiska mångfaldens dag, ska vi högtidlighålla med att samlas i fjärils- och humleträdgården och samtidigt guida runt i området.
 
Sågholmen kl 15-19
 
Ansvariga: Ingrid Norudde 0703 25 78 22 och Hans Jansson 0702 45 50 48