Lördag 25 april kl 09.00
Fjärils- och humleträdgården
 
Vårupptakt på Sågholmen
Vi började förbereda och planera lite i höstas, och nu blir det dags att fortsätta ett litet steg till med vår fjärils- och humleträdgård. En stenmarkering, en rabatt ytterligare, lite grundligare arbete med ängsdelen…
Men som vanligt blir det inte bara arbete den här förmiddagen. Enligt god och uppskattad tradition blir det gemensamt fika runt borden och säkerligen en och annan sång. Det finns ju en del körsångare i det här sällskapet omkring Sågholmen.
Ansvariga Ingrid Norudde 0703 25 78 22 och Lars Fridlund 0706 55 64 51