Både teori och praktik, alltså såväl i föreningslokalen Vadaregatan 3, som ute i naturen.

Vidare upplägg bestäms under resans gång.

Anmäl till Harald Riddersand.

harald.riddersand@gmail.com, 073-4464024