Måndag 1 november
Natursnokar Holkbygge
Holksnickring i vår lokal. Vi iordningställer och tillhandahåller byggsatser för holkar.
Barn i vuxnas sällskap är välkomna att göra sin holk och ta med hem.

Bra om vi får föranmälan så vi kan tillverka tillräckligt med byggsatser.
Frivillig avgift på 50 kr, vilket är själv-kostnadspris för holkmaterialet. Ansvariga:
Dag Berge 070 618 38 73
Lars Fridlund 070 655 64 51

Plats: KNF-lokalen Vadaregatan 3
Tid: 10:00-14:00