Måndag 24 februari kl 19.00
KNF-lokalen Vadaregatan 3
 
Naturreservat i vår närhet
Start för studiecirkel kring naturreservat i vår närhet.
I karlskogatrakten finns ett stort antal naturreservat av olika slag, vissa är kända, andra tämligen obekanta och obesökta. I studiecirkelform ska vi lära oss mer om vad naturreservat innebär och även under året besöka en rad reservat av skilda typer.
Datum för träffar och exkursioner bestäms fortlöpande gemensamt i gruppen.
Anmälan i förväg till Harald.
 
Ansvariga Harald Riddersand 0724 67 02 14 och Terese Riddersand 0724 67 01 08