Naturreservat i Karlskogas närhet.

STARTDATUM: 10 april.
Samling vid Sjöviksplan kl 9:00.
Anmälan till Terese eller Harald Riddersand
senast 20 mars. 
Du som varit med tidigare och vill fortsätta, ska också anmäla dig.
tereseriddersand@gmail.com eller harald.riddersand@gmail.com