Onsdag 24 november

Hur långt har kommunen kommit i olika projekt vi är involverade i?
Oscar Säfström, vår kommunbiolog,ger en resumé över sina projekt inom kommunen.
Om inventering av kommunens ängar berättar Owe Nilsson.
Vi får också en inblick i den fågelinventering som Harald och Terese Riddersand gjort vid Fisksjön.

Plats: KNF-lokalen Vadaregatan 3
Tid: 19:00
Ansvarig: Styrelsen