Torsdag den 20 februari kl 19.00
KNF-lokalen Vadaregatan 3
 
Miljöförsvarare under attack
Det vi kallar att kämpa för miljön, i ett svenskt perspektiv, det har på andra håll i världen blivit livsfarligt. Miljökämpar mördas för att de slår larm om grova lagöverträdelser. Naturskyddsföreningens rikskansli har tagit fram ett material för ett interaktivt seminarium. Scenariot bygger på vad många av våra kollegor globalt står inför idag och att vi hamnar i motsvarande situation år 2024. Vi ska också se några korta starka filmer med vittnesmål från miljöaktivister globalt. Vi avslutar kvällen med att diskutera vad deltagarna kan göra för att påverka själva. Kvällen leds av Marja Wolpher från Naturskyddsföreningen.
 
Ansvarig: Barbro Nordenhäll 0706 75 14 34