Mångfald i skogen

Det finns mossor, olika mossor. Och det finns lavar, olika lavar. Precis som många fåglar och många kärlväxter. Under en långsam vandring genom en relativt närbelägen skog ska vi genom utbyte av erfarenheter och kunskaper ge oss tillfälle att lära oss lite mer om arter av olika slag.

Samling Sjöviksplan 09.30

Ansvarig Hans Jansson

hansjansson48@gmail.com

070 24 550 48