KNF deltar i kommunens och Möckelnföreningarnas arrangemang.
Information kommer senare.