Torsdag 7 maj kl 18.00
Kilsta
Studiebesök 1:
Kilstas bakgård och Karlskogas dricksvatten
Det är ett stort område med ett mycket varierat innehåll som döljer sig bakom Kilstas industriområde. Ett speciellt landskap med resterna av…ja vadå? Det vill vi veta mer om. Vi tittar på hur naturen börjar växa över det som varit – och är där under. Kilstabäcken rinner alldeles intill. Hur påverkar det vattenkvalitén i Karlskoga? Det vill vi få veta mer om och har bjudit in miljökontoret att ge oss information vid vårt besök.
 
Ansvarig: Hans Jansson 0702 45 50 48
Studiebesök 2:
Möckelnföreningarna i Föreningarnas hus.
Intill Kilstas bakgård bor Möckelnföreningarna, i ett eget hus. KNF är en av mer än hundra föreningar i Möckelnföreningarna, som är en föreningarnas förening. Ambitionen är att finna saker där samarbete underlättar för oss alla och att föra en gemensam kommunikation med kommunen. Bland annat. Här får vi tillfälle att lära oss mer om det och samtidigt se det hus som Möckelnföreningarna förfogar över.
 
Ansvarig: Göran Edel 0730 53 79 84
 
Samling kl 18 vid korsningen Flygfältsvägen Västerleden (Den traditionella huvudvägen in till Kilsta industriområde.)