En stor blandad kör sjunger i Fjärils- och Humleträdgården på Biologiska Mångfaldens eftermiddag

Söndag den 22 maj Firar vi Biologiska mångfaldens dag hela dagen. Gå sedan gärna vår nyanlagda naturstig ”Hägnanslingan” med stigskyltar och bi-quiz. TAG MED FIKAKORG Plats: Fjärils-och Humleträdgården Tid: kl 15 – 16