Torsdag 3 februari
Vi samtalar med representanter från kommunens ”Enheten för ekologisk hållbarhet”
Plats: Digitalt via Teams. Gör intresseanmälan till Barbro eller Karin så skickar vi en länk för deltagande.
Tid: kl 19:00
Ansvarig: Karin Rundblad-Berge, 070-295 29 82, Barbro Nordenhäll 070-675 14 34