Fossilfria pensioner

Torsdag den 23 januari kl 19.00
KNF-lokalen, Vadaregatan 3
FRI ENTRÉ
 
En kväll för fossilfria pensioner
Denna kväll tar upp hur inkomstpensionen investeras i fossila bränslen utan att pensionsspararna kan påverka det. Naturskyddsföreningen har granskat Första till Fjärde AP-fonderna som investerar våra gemensamma pensionspengar i 89 av de 200 klimatskadligaste bolagen i världen. Totalt handlar det om miljarder svenska pensionskronor som placerats i fossila jättebolag. Om detta och mycket mer berättar Naturskyddsföreningen i en rapport som presenteras en person från SNF:s Rikskanslunder kvällen. Föredraget varvas med diskussion och frågor.
Ansvarig: Barbro Nordenhäll 0706 75 14 34

Sommaren på Sågholmen

Sommaren på Sågholmen.
Sköna och intressanta bilder på blommor och insekter. Marie-Louise Kjellgren och Anders Andersson är två duktiga fotografer med ett mycket aktivt intresse för kombinationen blommor och insekter. Under den här sommaren har de varit i fjärils- och humleträdgården näst intill dagligen. De har gjort ett urval bland sina bilder som vi nu får ta del av.
 
Entré 50 kronor, där fika ingår.
KNF-Lokalen Vadaregatan 3, klockan 19
 
Ansvariga Hans Jansson 0702 45 50 48 och Ingrid Norudde 0703 25 78 22

Holkbygge för sportlovslediga

Tisdag den 18 februari kl 10.00
KNF-lokalen Vadaregatan 3.
 
Holkbygge för sportlovslediga.
Traditionsenligt ordnar vi med holksnickring i vår lokal under sportlovsveckan. Vi iordningställer och tillhandahåller byggsatser för holkar. Barn i vuxnas sällskap är välkomna att göra sin holk och ta med hem. Ta gärna med egen skruvdragare.
 
Föranmälan behöver vi för att tillverka tillräckligt med byggsatser.
Frivillig avgift på 50 kr, vilket är självkostnadspris för holk-materialet.
 
Ansvariga: Eleonore Åkerlund 0721 64 22 15, Lars Fridlund 0706 55 64 51 och Jan Öijen 0703 74 85 83.

Miljöförsvarare under attack

Torsdag den 20 februari kl 19.00
KNF-lokalen Vadaregatan 3
 
Miljöförsvarare under attack
Det vi kallar att kämpa för miljön, i ett svenskt perspektiv, det har på andra håll i världen blivit livsfarligt. Miljökämpar mördas för att de slår larm om grova lagöverträdelser. Naturskyddsföreningens rikskansli har tagit fram ett material för ett interaktivt seminarium. Scenariot bygger på vad många av våra kollegor globalt står inför idag och att vi hamnar i motsvarande situation år 2024. Vi ska också se några korta starka filmer med vittnesmål från miljöaktivister globalt. Vi avslutar kvällen med att diskutera vad deltagarna kan göra för att påverka själva. Kvällen leds av Marja Wolpher från Naturskyddsföreningen.
 
Ansvarig: Barbro Nordenhäll 0706 75 14 34

Naturreservat i vår närhet

Måndag 24 februari kl 19.00
KNF-lokalen Vadaregatan 3
 
Naturreservat i vår närhet
Start för studiecirkel kring naturreservat i vår närhet.
I karlskogatrakten finns ett stort antal naturreservat av olika slag, vissa är kända, andra tämligen obekanta och obesökta. I studiecirkelform ska vi lära oss mer om vad naturreservat innebär och även under året besöka en rad reservat av skilda typer.
Datum för träffar och exkursioner bestäms fortlöpande gemensamt i gruppen.
Anmälan i förväg till Harald.
 
Ansvariga Harald Riddersand 0724 67 02 14 och Terese Riddersand 0724 67 01 08

Kretsårsstämma

Torsdag 12 mars kl 18.00
KNF-lokalen Vadaregatan 3.
 
Kretsårsstämma
Stadgeenliga stämmoförhandlingar. Årsberättelse och annan information inför stämman kommer att publiceras i Bladet 1/2020 samt finnas tillgängligt i lokalen i samband med stämman.
Det blir traditionsenligt också en bildvisning av Uno, samt umgänge runt fikaborden som avslutning.
 
Ansvarig: Barbro Nordenhäll 0706 75 14 34

Ugglekväll

Fredag 3 april kl 19.00
KNF-lokalen Vadaregatan 3
 
Ugglekväll
Att lyssna, och titta, efter ugglor i vårkvällen är en av de äldsta traditionerna i KNF:s verksamhet. Formerna har varit något olika genom åren, men ugglespanandet består. Vi vet naturligtvis inte när ugglorna tänker ge sig till känna, men genom åren har vi lärt oss var det finns ugglor, om de finns, eller rättare sagt hörs.
 
Vi samlas i lokalen och lägger upp planerna utifrån vilka observationer som gjorts innan och vi lyssnar igenom inspelningar för att programmera oss på hur de aktuella ugglearterna kan låta. Sedan samåker vi ut i naturen för att spana och lyssna i det att vårkvällen går mot natt.
 
Ansvarig Jan Öijen 0703 74 8582

Långvandring i Kilsbergen

Söndag 19 april kl 09.00
Samling Sjöviksplan
 
Vårlig långvandring
En något längre vandring i södra Kilsbergen har också blivit tradition i blåsippornas och/eller vitsippornas tid. De gamla stigarna som korsar gränsen mellan Värmland och Närke, skapade under den tid då inga bilar fanns, är vårt vägnät. Det är fina stigar och skogsvägar att vandra. Räkna med cirka femton kilometers vandring och packa för ett par fikapauser. Räkna också med att det tar tid, för det finns mycket att se efter vägen.
 
Ansvarig Jan Öijen 0703 74 8582

Vårupptakt på Sågholmen (Fjärils- & Humleträdgården)

Lördag 25 april kl 09.00
Fjärils- och humleträdgården
 
Vårupptakt på Sågholmen
Vi började förbereda och planera lite i höstas, och nu blir det dags att fortsätta ett litet steg till med vår fjärils- och humleträdgård. En stenmarkering, en rabatt ytterligare, lite grundligare arbete med ängsdelen…
Men som vanligt blir det inte bara arbete den här förmiddagen. Enligt god och uppskattad tradition blir det gemensamt fika runt borden och säkerligen en och annan sång. Det finns ju en del körsångare i det här sällskapet omkring Sågholmen.
Ansvariga Ingrid Norudde 0703 25 78 22 och Lars Fridlund 0706 55 64 51

Våröppning av Svinsjöstugan

Söndag 26 april 10.00
Svinsjöstugan
 
Samling Sjöviksplan kl 09.30 eller Svinsjöstugan kl 10.
Vår förenings stuga vid Stora Svinsjön har åter blivit mer använd under året som gått och vi ser åter framtiden an med tillförsikt. Skogsvandrare från andra håll i landet har kontaktat oss och övernattat där. En grupp som ville förkovra sig i vildmarksliv hade vår stuga som bas. Förutom att den som alltid är målet för den traditionella vandringen längs Tio sjöars led.
Det finns en del att se till både vad gäller på stugan, vedboden och området runt omkring. Ta gärna med några verktyg som känns bekväma, delta och träffas över en trevlig fika i en fin miljö.
 
Ansvariga Stefan Steinvall och Anna-Karin Strogd 0706 92 36 18
 
 
 
Överlevnadsteknik
I samband med vårjobbet på och runt vår stuga så kommer Slawomir Trzcinski att visa en del bra-att-kunna-saker för de som rör sig i skogen och kanske någon gång tänkt tanken: Tänk om man skulle tvingas slå oplanerat läger för natten… Föranmäl ditt intresse för det till Slawomir.
 
Ansvarig Slawomir Trzcinski 0737 77 50 24.