Om Mohass

Att använda sig av ett Arbetsintegrerande socialt företag är inte bara bra för dig själv utan ger ett mervärde för personer som arbetar där, samt är ett bra alternativ för Karlskoga och i förlängningen hela Sverige.

Utelaget är en enhet under Ekonomiska Föreningen Mohass. Mohass är ett arbetsintegrerande socialt företag som startade Maj 2018. Ett arbetsintegrerande socialt företag har som övergripande ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden och/eller det sociala livet. Det innebär att det sociala företaget försöker skapa arbetstillfällen och sysselsättning, men också att vi kan erbjuda arbetsträning, rehabilitering, social samvaro m.m. för dom som deltar i verksamheten.

Föreningen skall skapa delaktighet för medarbetarna genom deltagande i verksamheten efter egen förmåga. Exempelvis genom att företagets verksamhet organiseras så att alla är delaktiga i beslut gällande föreningen och kan påverka sin egen utveckling. Eventuella vinster återinvesteras alltid i verksamheten. Detta innebär att vinster används till att anställa fler, utveckla verksamheten, erbjuda kompetensutveckling eller för att utveckla företaget. För att räknas som socialt företag måste föreningen vara fristående från offentlig verksamhet. Det innebär att företaget inte har ägare som är kommuner eller andra offentligt ägda organisationer.