Möckelnföreningarna

Om vi vill så får vi samlas!

Den idéburna sektorn syftar till att främja ett värde, en idé, och bygger på engagemang och frivillighet – vi möts och verkar tillsammans för att vi vill. Dessutom finns en förenings- och församlingsfrihet som ger oss rätten att engagera oss – vi får mötas. Det frivilliga engagemanget inom den idéburna sektorn är grundläggande för vår demokrati – om vi vill så får vi samlas!

Möckelnföreningarna

Möckelnföreningarna är en paraplyorganisation för den idéburna sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner, som tar tillvara människors vilja och rätt att samlas. Genom att främja samverkan inom den egna sektorn, men också med såväl offentlig som privat sektor, verkar vi för ett starkare civilsamhälle. Alla föreningar som drivs demokratiskt och värnar om alla människors lika värde är välkomna som medlemmar i Möckelnföreningarna.

Möckelnföreningarna ska verka på flera plan:

1. Intressefrågor – verka för den idéburna sektorns intressen, exempelvis genom att driva frågor som värnar medlemsorganisationernas intressen.

2. Samordning – genom att skapa nätverk synliggör vi den idéburna sektorns samhällsroll och underlättar medlemsorganisationernas dagliga arbete.

3. Projekt – driva projekt som kan vara av intresse för flera föreningar men som innebär en alltför stor arbetsinsats för en enskild förening.

 

Välkommen att kontakta oss som jobbar åt Möckelnföreningarna! Våra kontaktuppgifter hittar du HÄR.

 

Jag vill få Möckelnföreningrnas nyhetsbrev