Vi undersöker intresset för att genomföra ett lopp under juni månad 2020 tillsammans med Lions Degerfors. Loppet ska utgå från Degerfors via Karlskoga och tillbaka till Degerfors som symbolik för att knyta orterna mellan varandra.

Möckelnföreningarna kan ta emot anmälningar till loppet, erbjuda annonsering på hemsidan och marknadsföring på Cityradion.

Berörda föreningar kan erbjuda tex kaffeförsäljning, uppvärmning o dyl. vid start och mål.

Arbetsgruppen som arrangerar loppet kan träffas på Möckelnföreningarnas lokaler för samordning.

 

Vid frågor kontakta Åke Schwartz tel 070-8354475 eller ake@ase.nu

Om ni är intresserade av att vara med och anordna detta så anmäl till maud.nilsson@mockelnforeningarna.net  så snart som möjligt, senast 22 mars.

Välkomna!