MIGRATIONSGRUPPEN KARLSKOGA SÖKER NYA MEDLEMMAR

Migrationsgruppen Karlskoga har funnits i nästan åtta år. Vi började vår verksamhet i Söderkyrkan och numera finns vi i Rävåskyrkan, där vi har haft vår hemvist under cirka två år.

Verksamheten består av att på ideell basis hjälpa flyktingar, asylsökande och andra, med kontakter och rådgivning gentemot Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan med flera myndigheter och organisationer.

Vid konstituerande årsmöte 2021-09-08 antogs stadgar och utsågs en interimsstyrelse med tre ledamöter.

I september 2021 registrerades gruppen som förening hos Skatteverket med namnet Migrationsgruppen Karlskoga och med organisationsnummer 802536-7429. Migrationsgruppen är också medlem i Möckelnföreningarna.

Vid extra årsmöte 2022-06-15 valdes nedanstående personer till styrelsen:

  • · Ordförande Eva Lindbäck
  • · Sekreterare Per-Erik Johansson
  • · Kassör Boo Thuvander

Posterna som övriga ledamöter och ersättare, revisorer samt valberedning är vakanta tills vi rekryterat fler medlemmar.

Vi känner oss nu mogna att ta nästa steg i Migrationsgruppens utveckling. Vi vill få flera personer engagerade i gruppens arbete och på så sätt bredda verksamheten. Vi behöver, som framgår ovan, komplettera med flera förtroendevalda/funktionärer.

Medlem i Migrationsgruppen Karlskoga kan enligt stadgarna vara fysisk person. Medlemsavgiften beslutades av det extra årsmötet 2022-06-15 till att vara 100.- per år.

Betalning av medlemsavgiften görs till bankgironummer 5878-2442, Handelsbanken Karlskoga.
Var vänlig ange ditt namn, adress och e-postadress vid betalning.

Stöd Migrationsgruppen Karlskoga genom att bli medlem!
För mer information kontakta någon av oss i styrelsen.

Med vänliga hälsningar
MIGRATIONSGRUPPEN KARLSKOGA Styrelsen:

Eva Lindbäck, lindback.eva@gmail.com, mobil 073-056 06 00
Per-Erik Johansson, per.erik.johansson@telia.com, mobil 073-026 85 98
Boo Thuvander, boo.thuvander@telia.com, mobil 070-334 17 46