Föreningen bildades 1982 genom en motion som skrevs under av kvinnor från olika politiska partier. Sedan dess har föreningen drivits av kvinnor och tjejer i olika åldrar och med olika bakgrunder och erfarenheter. Föreningen är religiöst och partipolitisk obunden.

Verksamhetens inriktning beslutas av medlemmarna vid årsmötet. Den förtroendevalda styrelsen leder och fördelar arbetet under verksamhetsåret tillsammans med anställd verksamhetschef. Anställd personal och ideella jourkvinnor och jourtjejer utför det dagliga arbetet och gör att vi finns tillgängliga dygnets alla timmar.

Föreningen driver ett skyddat boende samt driver en öppen stödverksamhet. Ett viktigt uppdrag är också att sprida information om mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. Vi kommer gärna till er arbetsplats! Ni kan också boka in ett studiebesök hos oss. Kontakta oss på kontakt@jourenmaggan.se vid intresse.

Vi anordnar öppna föreläsningar, temakvällar och liknande som är öppna för alla intresserade att delta på. Håll utkik i kalendern för nästa evenemang.