Kvinnojouren finns tillgänglig dygnets alla timmar som vi inte har personal i tjänst, vilket är 16.00-08-00 på vardagar och hela helger. Det innebär att 3-4 kvinnor har jour om något akut skulle uppstå. Det kan handla om ett akut mottagande av en kvinna eller om något händer på vårt skyddade boende. Vanliga uppdrag är att följa med på sjukhusbesök och liknande.

Alla jourkvinnor har genomgått vår grundutbildning och har tystnadsplikt.