Kontaktservice

Kontaktservice är en ideell förening som erbjuder besöksverksamhet, följeslagare och kontaktsamtal för äldre och funktionsnedsatta människor

Arkiv: Evenemang

Promenadgrupp-Bergmästaren

Med PRO östra
Välkomna alla!

Seniordans-Nickkällan

Tematräffar för digital utveckling-Nickkällan

Sittgympa-Söderkyrkan

Bingo med PRO Västra-Nickkällan

Bingo med PRO Östra- Bergmästaren