Kontaktservice

Kontaktservice är en ideell förening som erbjuder besöksverksamhet, följeslagare och kontaktsamtal för äldre och funktionsnedsatta människor

Arkiv: Evenemang

Promenadgrupp-Nickkällan

Knyppling-Nickkällan

Sittgympa med Britt S. Nickkällan

Seniornet. Digitalt stöd-Nickkällan

Seniorer som hjälper seniorer. Välkomna!

Musiklyssning-Nickkällan