Kontaktservice

Kontaktservice är en ideell förening som erbjuder besöksverksamhet, följeslagare och kontaktsamtal för äldre och funktionsnedsatta människor

Arkiv: Evenemang

Promenadgrupp-Nickkällan

Seniorshop-Nickkällan

Knyppling-Nickkällan

Seniorshop-Solbringen

Sittgympa med Britt S. Nickkällan

Seniornet. Digitalt stöd-Nickkällan

Seniorer som hjälper seniorer. Välkomna!

Musiklyssning-Nickkällan

Gofika och Julmys med Odd Fellows-Nickkällan