Kontaktservice

Kontaktservice är en ideell förening som erbjuder besöksverksamhet, följeslagare och kontaktsamtal för äldre och funktionsnedsatta människor

Arkiv: Evenemang

Promenadgrupp-Bergmästaren

Med PRO östra
Välkomna alla!

Seniordans-Nickkällan