Kontaktservice

Kontaktservice är en ideell förening som erbjuder besöksverksamhet, följeslagare och kontaktsamtal för äldre och funktionsnedsatta människor

Arkiv: Evenemang

Sittgympa – Bergmästaren

Sittgympa med Kontaktservice

 

Digitalt stöd – Nickkällan

 

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44