Kontaktservice

Kontaktservice är en ideell förening som erbjuder besöksverksamhet, följeslagare och kontaktsamtal för äldre och funktionsnedsatta människor

Arkiv: Evenemang

Sittgympa – Söderkyrkan

Varje vecka. Vi fikar, umgås och minns. Välkommen till träffpunkt söder!

 

Boule utomhus- Nickkällan