Kontaktservice

Kontaktservice är en ideell förening som erbjuder besöksverksamhet, följeslagare och kontaktsamtal för äldre och funktionsnedsatta människor

Arkiv: Evenemang

Sittgympa – Bergmästaren

Sittgympa med Kontaktservice

 

Gofika – Söderkyrkan

Fika och gemenskap! Välkomna!

 

Sittgympa med Britt Strinnholm – Solbringen

Sittgympa med Britt Strinnholm

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44

Digitalt stöd – Nickkällan

 

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44