Kontaktservice

Kontaktservice är en ideell förening som erbjuder besöksverksamhet, följeslagare och kontaktsamtal för äldre och funktionsnedsatta människor

Arkiv: Evenemang

Sygrupp – Nickkällan

Sygrupp. Varannan vecka. Start 10/1 med PRO.

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44

Inställt tills vidare – Sittgympa – Bergmästaren

Sittgympa med Kontaktservice

OBS: INSTÄLLT TILLS VIDARE: Vi återkommer med besked om när vi kan återuppta aktiviteten.

Bokklubb – Nickkällan

Bokklubb. Start 10/1 med PRO

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44

Inställt tills vidare – Sittgympa – Söderkyrkan

Sittgympa

OBS: INSTÄLLT TILLS VIDARE: Vi återkommer med besked om när vi kan återuppta aktiviteten.

Inställt tills vidare – Seniordans – Bergmästaren

Seniordans med Roger Pedersen från ABF

OBS: INSTÄLLT TILLS VIDARE: Vi återkommer med besked om när vi kan återuppta aktiviteten.

Sittgympa med Britt Strinnholm – Solbringen

Sittgympa med Britt Strinnholm

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44

Digitalt stöd – Nickkällan

Digitalt stöd. Start 17/1

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44

Cirkelträning med Karlskogaandan – Nickkällan

Cirkelträning med Karlskogaandan.

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44