Kontaktservice

Kontaktservice är en ideell förening som erbjuder besöksverksamhet, följeslagare och kontaktsamtal för äldre och funktionsnedsatta människor

Arkiv: Evenemang

Promenadgrupp med PRO – Bergmästaren

Promenadgrupp med PRO

Inställt tills vidare – Seniordans – Nickkällan

Seniordans

OBS: INSTÄLLT TILLS VIDARE: Vi återkommer med besked om när vi kan återuppta aktiviteten.

Inställt tills vidare – Gofika – Söderkyrkan

Gofika. Varje vecka. Vi fikar, umgås och minns.

OBS: INSTÄLLT TILLS VIDARE: Vi återkommer med besked om när vi kan återuppta aktiviteten.

Inställt tills vidare – Diggi-dans med Kontaktservice – Online

Diggi-dans med Kontaktservice

OBS: INSTÄLLT TILLS VIDARE: Vi återkommer med besked om när vi kan återuppta aktiviteten.

Inställt tills vidare – Stick- och handarbetsträff – Nickkällan

Stick- och handarbetsträff

OBS: INSTÄLLT TILLS VIDARE: Vi återkommer med besked om när vi kan återuppta aktiviteten.

Bingo – Bergmästaren

Bingo

Inställt tills vidare – Bingo med PRO – Nickkällan

Bingo med PRO

OBS: INSTÄLLT TILLS VIDARE: Vi återkommer med besked om när vi kan återuppta aktiviteten.

Inställt tills vidare – Bingo med PRO – Bergmästaren

Bingo med PRO

OBS: INSTÄLLT TILLS VIDARE: Vi återkommer med besked om när vi kan återuppta aktiviteten.