Kontaktservice

Kontaktservice är en ideell förening som erbjuder besöksverksamhet, följeslagare och kontaktsamtal för äldre och funktionsnedsatta människor

Arkiv: Evenemang

Promenadgrupp – Nickkällan

Promenadgrupp med Karlskogahem

Sittgympa – Nickkällan

Sittgympa med Britt Strinnholm

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44

Musiklyssning – Nickkällan

Musiklyssning

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44

Inställt tills vidare – Kulturrundan – Online

Kulturrundan – Olika underhållare besöker Träffpunkterna 

OBS: INSTÄLLT TILLS VIDARE: Vi återkommer med besked om när vi kan återuppta aktiviteten.