Kontaktservice

Kontaktservice är en ideell förening som erbjuder besöksverksamhet, följeslagare och kontaktsamtal för äldre och funktionsnedsatta människor

Arkiv: Evenemang

Promenadgrupp med PRO – Bergmästaren

Promenadgrupp med PRO

Sittgympa – Nickkällan

Sittgympa.

Begränsat antal platser. Sänds digitalt via Diggi och Tala. Kontakta liliana.cortesinsignares@karlskoga.se

Sittgympa – Online

Sittgympa

Digital träffpunkt – Diggi och tala Kontakta liliana.cortesinsignares@karlskoga.se

Vi kopplar upp oss 15 minuter före varje aktivitet!

Digitalt stöd – Nickkällan

Digitalt stöd

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44

Shuffleboard – Nickkällan

Shuffleboard

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44

Boule – Nickkällan

Boule

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44

Bingo med Kontaktservice – Solbringen

Bingo med Kontaktservice

Seniorkaraoke – Nickkällan

Seniorkaraoke

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44